::-PENCINTA ILMU-::

Wednesday, October 19, 2011

_CENDIKIAWAN ILAHI_

Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Jadi, kalau menuntut ilmu itu adalah ibadah, apa kaitannya dengan lahirnya seorang bijak pandai ataupun seorang cendekiawan, atau seorang yang faqih dalam bidang yang diceburi?
Apakah takrifan ibadah yang sebenar?

Adakah ibadah itu hanya sekadar solat, puasa, bayar zakat, pergi haji?

Adakah ibadah itu hanya sekadar ketika berada di masjid-masjid?

Tidak. Islam bukanlah agama kerahiban.
Hanya menjadi hamba Allah ketika berada dalam masjid. Keluar masjid, Allah sudah tidak wujud lagi dalam kamus hidupnya. Tidak. Bukan itu yang dimaksudkan dengan ibadah.

Kita tidak hanya menjadi seorang hamba Allah ketika solat sahaja.
Kita juga tidak hanya menjadi hamba Allah ketika berada dalam masjid sahaja.
Ibadah yang sebenar adalah bila kita menjadi hamba Allah 24/7 dalam semua aspek kehidupan kita.continue langitilahi.com.


ilmu yang bermanfaat itu adalah apabila ilmu itu diamalkan

No comments:

Post a Comment


POLI Bloggerz